เคมีภัณฑ์

สารเคมีที่ใช้ในการชุบงาน

สารเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาดผิวชิ้นงาน

น้ำยาล้างอัลตราโซนิค 321 เป็นน้ำยาที่มีความเข้มข้นสูง สามารถใช้กำจัดไขมันได้กับโลหะทุกชนิด มีประสิทธิภาพสูงในการล้างผิวชิ้นงาน สามารถล้างไขมันประเภทยาขัด

และอนุภาคที่เป็นโลหะได้เป็นอย่างดี

ขนาด : 25 ลิตร

น้ำยาอัลตราโซนิค

(Ultrasonic Solution)

น้ำยาต้มล้างไขมัน  เป็นน้ำยาที่มีความเข้มข้นสูง สามารถใช้กำจัดไขมันได้กับโลหะทุกชนิด

มีประสิทธิภาพสูงในการล้างผิวชิ้นงาน สามารถล้างไขมันประเภทยาขัดและอนุภาคที่เป็นโลหะได้เป็นอย่างดี

ขนาด : 25 Kg

น้ำยาต้มล้างไขมัน

(Soak Clean)

น้ำยาล้างไฟฟ้า เป็นน้ำยาที่มีความเข้มข้นสูงสามารถใช้กำจัดไขมันได้กับโลหะทุกชนิด มีประสิทธิภาพสูงในการล้างผิวชิ้นงาน สามารถล้างไขมันประเภทยาขัดและอนุภาคที่เป็นโลหะได้เป็นอย่างดี

ขนาด : 25 Kg

 

น้ำยาล้างไฟฟ้า

(Electro Clean)

สินค้าเกี่ยวกับขั้นตอนการชุบเคลือบผิว

Copper Strike (ทองแดงด่าง)

ร็อคเซลซอลท์ เป็นส่วนประกอบในน้ำยาชุบทองแดงด่างเพื่อการชุบเคลือบผิว

ขนาด : 25 Kg

ร็อคเซลซอลท์

(Rockcell Salt)

คอปเปอร์แอโนด ใช้เป็นแอโนดในน้ำยาชุบทองแดงด่างเพื่อการชุบเคลือบผิว

ขนาด : 20 Kg

คอปเปอร์แอโนด

(Copper  Anode)

Copper Acid (ทองแดงเงา)

คอปเปอร์ซัลเฟตเป็นส่วนประกอบในน้ำยาชุบทองแดงเงาเพื่อการชุบเคลือบผิว

ขนาด : 20 Kg

คอปเปอร์ซัลเฟต

(Copper Sulphate)

กรดซัลฟูริกเป็นส่วนประกอบในน้ำยาชุบทองแดงเงาเพื่อการชุบเคลือบผิว

ขนาด : 2.5 Lit

 

กรดซัลฟูริก

(Sulfuric acid)

ยาเงาทองแดง A เป็นส่วนประกอบในน้ำยาชุบทองแดงเงาเพื่อการชุบเคลือบผิว

ขนาด : 20 Lit

ยาเงาทองแดง A

(Copper brighter part A)

ยาเงาทองแดง B เป็นส่วนประกอบในน้ำยาชุบทองแดงเงาเพื่อการชุบเคลือบผิว

ขนาด : 20 Lit

ยาเงาทองแดง B

(Copper brighter part  B)

ยาเงาทองแดง MU เป็นส่วนประกอบในน้ำยาชุบทองแดงเงาเพื่อการชุบเคลือบผิว

ขนาด : 20 Lit

 

ยาเงาทองแดง MU

(Copper brighter part MU)

คอปเปอร์แอโนด ใช้เป็นแอโนดในน้ำยาชุบทองแดงเงาเพื่อการชุบเคลือบผิว

ขนาด : 20 Kg

คอปเปอร์แอโนด

(Copper Anode)

Nickel Bright (นิกเกิลเงา)

นิกเกิลซัลเฟต

(Nickel sulphate)

นิกเกิลคลอไรด์

(Nickel chloride)

บอริค แอซิด

(Boric acid)

ยาเงานิกเกิล เป็นส่วนประกอบในน้ำยาชุบนิกเกิลเงาเพื่อการชุบเคลือบผิว

ขนาด : 25 Lit

ยาเงานิกเกิล

(CNickel brighter)

ยาพื้นนิกเกิล เป็นส่วนประกอบในน้ำยาชุบนิกเกิลเงาเพื่อการชุบเคลือบผิว

ขนาด : 25 Lit

 

ยาพื้นนิกเกิล

(Nickel  additive)

นิกเกิลแอโนด ใช้เป็นแอโนดในน้ำยาชุบนิกเกิลเงาเพื่อการชุบเคลือบผิว

ขนาด : 50 Kg

นิกเกิลแอโนด

(Nickel Anode)

Nickel Free

น้ำยาชุบไวท์บรอนซ์

(Bronzex WT MU)

น้ำยาชุบเยลโล่บรอนซ์ เป็นน้ำยาชุบเพื่อการชุบเคลือบผิวชิ้นงาน

ขนาด : 25 Lit

น้ำยาชุบเยลโล่บรอนซ์

(Bronzex YL MU)

สินค้าเกี่ยวกับน้ำยาชุบทอง, ชุบเงิน

น้ำยาชุบทอง 24K เป็นน้ำยาที่ใช้ในการชุบเคลือบผิวชิ้นงานให้เป็นสีทอง

ขนาด : 5 Lit

น้ำยาชุบทอง  24  K

(Flash gold (24K))

น้ำยาชุบทองไมครอน

(Gold micron(1, 2, 3 N))

น้ำยาชุบสีนาก เป็นน้ำยาที่ใช้ในการชุบเคลือบผิวชิ้นงานให้เป็นสีทอง

ขนาด : 5 Unit

 

น้ำยาชุบสีนาก

(Pink gold)

Nickel  Free

ยาเงาเงิน A เป็นส่วนผสมในน้ำยาชุบเงินเพื่อเพิ่มความเงา

ขนาด : 5 Lit

 

ยาเงาเงิน A

(Silver brighter part A)

ยาเงาเงิน B เป็นส่วนผสมในน้ำยาชุบเงินเพื่อเพิ่มความเงา

ขนาด  : 5 Lit

ยาเงาเงิน B

สินค้าเกี่ยวกับสารเคลือบกันลอก (Anti tranish)

น้ำยาแล็กเกอร์ไฟฟ้า เป็นน้ำยาชุบอย่างดี เพื่อเคลือบไม่ให้ชิ้นงานหมองเร็ว

ขนาด : 25 Lit

 

น้ำยาแล็กเกอร์ไฟฟ้า

(GW Clearlyte)

น้ำยาชุบกันหมอง เป็นน้ำยาเคลือบไม่ให้ชิ้นงานหมองเร็ว

ขนาด : 1 Lit

น้ำยาชุบกันหมอง

(Anti tranish)

(Silver brighter part B)

สินค้าเกี่ยวกับสารเคลือบกันลอก

(Anti tranish)

น้ำยาล้างอัลตราโซนิค 321 เป็นน้ำยาที่มีความเข้มข้นสูง สามารถใช้กำจัดไขมันได้กับโลหะทุกชนิด มีประสิทธิภาพสูงในการล้างผิวชิ้นงานสามารถล้างไขมันประเภทยาขัด และอนุภาคที่เป็นโลหะได้เป็นอย่างดี

ขนาด : 25 ลิตร

น้ำยาต้มล้างไขมัน เป็นน้ำยาที่มีความเข้มข้นสูง สามารถใช้กำจัดไขมันได้กับโลหะทุกชนิด มีประสิทธิภาพสูงในการล้างผิวชิ้นงาน สามารถล้างไขมันประเภทยาขัดและอนุภาคที่เป็นโลหะได้เป็นอย่างดี

ขนาด : 25 Kg

น้ำยาล้างไฟฟ้า เป็นน้ำยาที่มีความเข้มข้นสูง สามารถใช้กำจัดไขมันได้กับโลหะทุกชนิดมีประสิทธิภาพสูงในการล้างผิวชิ้นงานสามารถล้างไขมันประเภทยาขัดและอนุภาคที่เป็นโลหะได้เป็นอย่างดี

ขนาด : 25 Kg

 

น้ำยาชุบทองไมครอน เป็นน้ำยาที่ใช้ในการชุบเคลือบผิวชิ้นงานให้เป็นสีทอง

ขนาด : 5 Unit

 

น้ำยาชุบไวท์บรอนซ์ เป็นน้ำยาชุบเพื่อการชุบเคลือบผิวชิ้นงาน

ขนาด : 25 Lit

บอริคแอซิด เป็นส่วนประกอบในน้ำยาชุบนิกเกิลเงาเพื่อการชุบเคลือบผิว

ขนาด : 25 Kg

น้ำยาชุบทองไมครอน เป็นน้ำยาที่ใช้ในการชุบเคลือบผิวชิ้นงานให้เป็นสีทอง และชุบทองหนา

ขนาด : 5 Unit

นิกเกิลซัลเฟต เป็นส่วนประกอบในน้ำยาชุบนิกเกิลเงาเพื่อการชุบเคลือบผิว

ขนาด : 25 Kg

น้ำยาชุบไวท์บรอนซ์ เป็นน้ำยาชุบเพื่อการชุบเคลือบผิวชิ้นงาน

ขนาด : 25 Lit

นิกเกิลซัลเฟต เป็นส่วนประกอบในน้ำยาชุบนิกเกิลเงาเพื่อการชุบเคลือบผิว

ขนาด : 25 Kg

นิกเกิลคลอไรด์ เป็นส่วนประกอบในน้ำยาชุบนิกเกิลเงาเพื่อการชุบเคลือบผิว

ขนาด : 25 Kg

 

บอริคแอซิด เป็นส่วนประกอบในน้ำยาชุบนิกเกิลเงาเพื่อการชุบเคลือบผิว

ขนาด : 25 Kg

ALL RIGHTS RESERVED @2019 MRCCHAROENCHEMICALS​

E-mail : mrcplating@gmail.com​

โทร :  02-925-8938, 084-515-4636, 063-789-1646 (คุณรัชณีย์)

เลขผู้เสียภาษี 0-1255-58002-165​

14/3226 หมู่ 14 ตำบล บางบัวทอง อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 11110​

บริษัท  เอ็มอาร์ซี เจริญเคมีคอล  จำกัด

ติดต่อเรา

Fax : 02-922-5982​

โทร :  02-925-8938, 084-515-4636, 

063-789-1646 (คุณรัชณีย์)

DESIGN  by

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

02 925 8938

จันทร์ - เสาร์ 08.00-17.00 น.
หยุดทุกวันอาทิตย์​

084-515-4636 (คุณรัชณีย์)

063-789-1646 (คุณรัชณีย์)